Het Bestuur

Home
Agenda
Foto's
Lidmaatschap
Activiteiten andere clubs
Het weer
Routeplanner

Voorzitter Henk Pelle
Secretaris Susanne Endner
Penningmeester Albert van den Boomen
2de penningmeester Eric van Ham
Bestuurslid Frank van Gennip
Kascommissie Commissie van beroep
Rian van Gennip
Frits Senders Ellen Hovers
Jan Verbeek (reserve) Leon Mertens
Toercommissie
Henk en Albert

Website: www.mczobba.nl
Webmaster: Leon Mertens

Correspondentie / Secretariaat:
Kuiperbergstraat 2
5628 DK Eindhoven
email: motorclubzatgmail.com

Secretariaat:
Motor Club Zobba / statutair gevestigd te Eindhoven.
KvK nr.: 40239079
ING bankrek. NL 05 INGB 0001 3056 47