Het Bestuur

Home
Agenda
Foto's
Lidmaatschap
Activiteiten andere clubs
Het weer
Routeplanner

Voorzitter Henk Pelle
Secretaris en penningmeester Albert van den Boomen
2de penningmeester Eric van Ham
Bestuurslid Peter Visser
Bestuurslid Theo de Lange
Kascommissie Commissie van beroep
Jan Verbeek Anja de Pon
Anny Ansems Ellen Hovers
Frits Senders (reserve) Leon Mertens

Website: www.mczobba.nl
Webmaster: Leon Mertens

Correspondentie / Secretariaat:
De Rozentuin 7
5611 SX Eindhoven
Telefoon: 040 - 2113048
Secretariaat

Motor Club Zobba / statutair gevestigd te Eindhoven.
KvK nr.: 40239079
ING bankrek. NL 05 INGB 0001 3056 47